12 januari 2018

Energiemarktplaats Zaanse Groene kan starten

De oprichting van Zaanse Groene, een duurzaam energiehandelsplatform van, voor en door Zaankanters, is een stap dichterbij gekomen. Gemeente Zaanstad heeft gisteren een convenant gesloten met grondstoffen- en energiebedrijf HVC en de Rabobank Zaanstreek waarin afspraken staan over de ondersteuning van Zaanse Groene. Wethouder Sanna Munnikendam: 'We willen inwoners en ondernemers in Zaanstad stimuleren om bijvoorbeeld met zonnepanelen hun eigen energie op te wekken. Met Zaanse Groene kunnen zij de energie die ze niet nodig hebben, verhandelen. Dat was tot nu toe niet mogelijk. Een nieuwe stap op weg naar een duurzamere samenleving!'

Wat gaat Zaanse Groene doen?
De trekker van Zaanse Groene is Zaans ondernemer Jaap Dooves. Hij gaat met steun en advies van de drie partijen dit nieuwe energieplatform opzetten. Zaanse Groene wil lokaal, duurzame opgewekte energie gaan in- en verkopen. Beoogde energieproducenten en klanten zijn de bedrijven, instellingen, verenigingen en inwoners van Zaanstad. Het idee is dat dit energieplatform van, voor en door de Zaankanters wordt opgezet zodat inwoners en bedrijven zelf grip hebben op het opwekken en gebruiken van duurzame energie. Dat maakt Zaanse Groene anders dan de bestaande energieleveranciers.

Meer informatie: Woordvoerder Aukje Schep:  06-58002216, a.schep@zaanstad.nl
IMG_0816.jpg
1.35 MB
 

Aukje Schep

Meer informatie
U kunt direct contact opnemen met de woordvoerders van de afdeling Communicatie & Kabinet via (075) 655 2122 of (075) 655 2156.

Postadres Afdeling Communicatie & Kabinet
Postbus 2000
1500 GA Zaandam

Bezoekadres Stadhuisplein 100
1506 MZ Zaandam
tel.: 14 075 (kantooruren)

Internet
www.zaanstad.nl
Twitter: @gemzaanstad

 
 
Geen berichten meer ontvangen van ons? Klik hier