19 juli 2017

Vertrouwd fitnessen bij 1.000 NL Actief-centra

Fitness is de meest beoefende sport in Nederland: ruim 2,7 miljoen mensen zijn actief in groepslessen of met individuele sportbegeleiding. Voor alle sportconsumenten die willen weten waar ze vertrouwd kunnen sporten in een centrum dat bij hen past, is er nu een nieuwe naam en een nieuw kwaliteitskeurmerk: NL Actief.


Voor ondernemende sportaanbieders biedt de organisatie – voorheen Fit!vak - een grotere naamsbekendheid als branche én de mogelijkheid zich als met specifieke keurmerken te positioneren.


Politiek onderschrijft rol fitnessbranche in preventie

Tweede Kamerleden Hanke Bruins Slot (CDA-sportwoordvoerder) en Antje Diertens (D66-sportwoordvoerder) spreken in het NL Actief e-zine hun waardering uit voor de inspanningen vanuit de fitnessbranche om Nederlanders gezonder te laten leven en zo de kans op chronische aandoeningen te verkleinen.
Bruins Slot: “Fitnesscentra hebben daarin een belangrijke rol te spelen: altijd toegankelijk en met een flexibel aanbod. Het moet laagdrempelig zijn, voor mensen met een lager en hoger inkomen, niet alleen voor jonge, maar ook voor oudere mensen. De uitdaging is dat nog meer fitnesscentra in goede begeleiding en advisering investeren en de relatie met de eerstelijnszorg verbeteren.”
Antje Diertens: “Fitnesscentra hebben de laatste decennia hun imago enorm verbeterd: van ‘dikke spieren’ naar gezond bewegen, met veel personal trainers en coaching. Helaas is het oude beeld nog hardnekkig. Hoewel er prachtige programma’s zijn bij fitnesscentra, komen die bij gemeenten vaak niet in beeld voor subsidies.” Dat moet anders, volgens Diertens. De uitdaging voor NL Actief is om nog meer te investeren in mentaal welbevinden door bewegen en in de samenwerking met zorgverzekeraars.


image

Toegankelijke kennis op websites consumenten en professionals

Op www.nlactief.nl vindt de consument via een toegankelijk menu precies het type sportcentrum of trainer die hij zoekt. En dankzij de samenwerking met Kenniscentrum Sport en zijn platform Allesoversport wordt dit ook de website waar de sporter relevante betrouwbare informatie over sport en bewegen vindt. Fitnessprofessionals gaan hun informatie vinden op www.IFitness.nu , het online kennisplatform van NL Actief dat nog in ontwikkeling is. De moderne fitnessprofessional is een beweegdeskundige die kan inspelen op eigentijdse vraagstukken. Via IFitness zal NL Actief kennis delen en professionals stimuleren zich te blijven ontwikkelen.

Voorheen heette NL Actief Fit!vak. De naamswijziging van de branchevereniging van erkende sport- en beweegbedrijven in Nederland is een onderdeel van de missie en ambitie van de fitnessbranche om meer mensen te laten bewegen en een gezondere leefstijl te laten aannemen. NL Actief steunt de aangesloten ondernemers op het gebied van bedrijfsvoering, personeel, kwaliteit, lobby en product- en methodiekontwikkeling. Op dit moment zijn zo’n 1000 locaties met in totaal bijna 2.7 miljoen fitnessconsumenten aangesloten bij NL Actief.


image

Einde persbericht

Bijlage 1: Achtergrondinformatie keurmerk

NL Actief moet hét kwaliteitskeurmerk voor de ondernemende sport- en beweegbranche in Nederland worden: om aan te kunnen sluiten bij NL Actief, moeten bedrijven voldoen aan strenge kwaliteitseisen, die getoetst worden door een onafhankelijk keuringsinstituut. Daarnaast kunnen zij zelf aangeven over welke faciliteiten ze beschikken en welk type fitnesscentrum ze hebben. Consumenten kunnen selecteren op postcode, regio, type lessen, welke faciliteiten ze minimaal willen in hun beweegcentrum naar keuze en welke doelgroepen en doelstellingen ze hebben. Ook zijn specifiek de NL Actief Preventiecentra te selecteren en centra die aan speciale acties zoals de Nationale Sportweek meedoen.

Professionals van NL Actief-leden kunnen zich in het fitnessregister laten registeren op niveau 3: Fitnesstrainer A, Groepslesdocent; Niveau 4: Fitnesstrainer B/Personal Trainer; Niveau 4+: Bewegingsdeskundige Prediabetes / NAH (niet-aangeboren hersenletsel)/ BOO (overgewicht en obesitas) en Niveau 5: Fysiotherapeut, Leefstijlcoach.
Binnen NL Actief krijgen de aangesloten, gecertificeerde bedrijven meer mogelijkheden om zich individueel te positioneren en profileren met hun specifieke aanbod en kwaliteiten. “Dat geeft consumenten een beter idee van het aanbod van het bedrijf en de kwaliteiten die daarbinnen worden geboden.”

Consumenten die kiezen voor een sport- en beweegbedrijf dat is aangesloten bij NL Actief, mogen een veilige sportomgeving verwachten waar gediplomeerde fitnessprofessionals werken en waar getoetste kwaliteit wordt geboden. Sport- en beweegbedrijven kunnen zich alleen aansluiten bij NL Actief als ze voldoen aan de kwaliteiteisen en als ze periodiek worden gekeurd.


Bijlage 2: Ronald Wouters, directeur NL Actief, aan het woord

“Als je als fitnessconsument je afvraagt waar en bij wie je wilt gaan sporten en bewegen, dan zie je nu door de bomen het bos niet meer”, aldus Ronald Wouters, directeur van NL Actief.
“Er zijn veel aanbieders, verschillende prijssegmenten, vele acties, een oneindig aantal namen van lessen en programma’s. Bovendien kent de fitnessbranche meerdere keurmerken. Als NL Actief willen we helder communiceren over de kwaliteit van fitnesscentra. Dat vraagt om een eenduidig, nieuw kwaliteitskeurmerk dat wij koppelen aan een nieuwe naam: NL Actief.”
“Een nieuwe naam en uitstraling draagt ook bij aan de bewustwording en trots van onze branche en de aangesloten leden. Het maakt voor iedereen beter duidelijk wie we zijn en wat we willen. En die ambities reiken verder dan het beeld dat men vaak nog van ons en onze branche heeft. De bij NL Actief aangesloten bedrijven willen een bijdrage leveren aan een fitter en gezonder Nederland.”


Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ronald Wouters, directeur van NL Actief: 085-4869100, r.wouters@nlactief.nl . Jacqueline Kronenburg is na 21 juli ivm vakantie niet bereikbaar.

Bijgevoegde foto's van fitness (senioren, personal training en groepsles) en portret van Ronald Wouters zijn vrij van rechten, met bronvermelding NL Actief. Ook zijn logo's in 2 formaten toegevoegd voor plaatsing bij artikel.


NL Actief_logo A_FC_02.eps
1.15 MB
NL Actief_logo A_FC_02.png
16.79 KB
LQ Senioren Fitness4daagse.jpg
256.78 KB
LQ PT Fitness4daagse.png
1.03 MB
LQ Groep Fitness4daagse.png
1.14 MB
KENN9423.jpg
11.81 MB
 
 
NL Actief is de brancheorganisatie van erkende sport- en beweegcentra met bijna 1.000 aangesloten locaties. Leden kunnen onder andere terecht bij NL Actief voor professionele ondersteuning en het opdoen van specialistische kennis. Om aan te kunnen sluiten bij NL Actief, moeten zij voldoen aan strenge kwaliteitseisen, die getoetst worden door een onafhankelijk keuringsinstrument. NL Actief leden bieden consumenten zo de mogelijkheid om onbezorgd te genieten van hun sport.
 
 
Jacqueline Kronenburg
adviseur communicatie
0621649588
 
Twitter   Twitter
LinkedIn   LinkedIn
Facebook   Facebook
NL Actief
Postbus 275
6710 BG Ede

www.nlactief.nl
 
 
Geen berichten meer ontvangen van ons? Klik hier