21 september 2017

'Gezonde zorgorganisatie' heeft minder uitstroom medewerkers

IZZ toont relatie aan tussen aantal openstaande vacatures en zorggebruik

Heeft een zorgorganisatie te maken met een hoge uitstroom van medewerkers dan gebruikt de bestaande personeelsbezetting meer zorg. Deze correlatie is gebleken uit de jaarlijkse analyse van IZZ naar het zorggebruik van zorgmedewerkers. Wanneer een zorgorganisatie aandacht geeft aan gezond werken, is de uitstroom van medewerkers minder groot.

Verband tussen gezondheid en krapte op de arbeidsmarkt
Uit de analyse zorggebruik van IZZ blijkt dat een zorgorganisatie die te weinig aandacht besteedt aan gezond werken een groot risico loopt. Eenmaal beland in de negatieve spiraal van hoge werkdruk, hoog verzuim en hoog zorggebruik is de continuïteit van de zorgorganisatie in een krappe arbeidsmarkt mogelijk in gevaar. De overgebleven zorgmedewerkers gebruiken zelf meer zorg en gaan eerder op zoek naar een andere baan. Dit zorgt voor een hoger aantal vacatures binnen de organisatie. Met als gevolg: hogere fysieke en psychische belasting bij de medewerkers. Door het actuele probleem van de krapte op de arbeidsmarkt (op dit moment staan er bijna 30.000 vacatures vermeld op de zorgvacaturesite www.izz.nl/vacatures) is aandacht voor de gezondheid van de eigen mensen hard nodig.

De trend zet door: opnieuw meer gebruik fysiotherapie en psychische zorg
Uit de analyse is verder gebleken dat het zorggebruik van zorgmedewerkers dit jaar weer is toegenomen. De in 2014 ingezette trend van stijgend fysiotherapiegebruik zet door. In de zorgsector is het percentage gebruikers van fysiotherapie in 2016 gestegen naar bijna 32. Deze toename is procentueel ruim een verdubbeling ten opzichte van voorgaande jaren. Ter vergelijking, het gebruik van werkend Nederland is 26%. Daarnaast kreeg in 2016 één op de twintig zorgmedewerkers psychische zorg (van 5% naar 5,5%), waaronder met name vooral jonge zorgmedewerkers. Klik hieronder voor de belangrijkste conclusies uit de analyse op een rij: 
Conclusies onderzoek zorggebruik.pdf
820.32 KB
Gezonde werkgever maakt groot verschil
In de analyse heeft IZZ ruim 550 zorgorganisaties met elkaar vergeleken. De verschillen tussen zorgorganisaties onderling zijn heel groot: het fysiotherapiegebruik onder medewerkers varieert van 13% tot 76%. En in psychische zorg loopt het gebruik uiteen van 1% tot 19%. Het zorggebruik van medewerkers in de zorg is dus sterk afhankelijk van de organisatie waar iemand werkt. Uit wetenschappelijk onderzoek weet IZZ dat het organisatieklimaat een bepalende en beïnvloedbare factor is als je gezond en veilig werken van medewerkers in de zorg wilt verbeteren. Medewerkers hebben daardoor minder klachten en dat leidt tot minder uitstroom en minder verzuim.  

Wilt u meer weten over de analyse zorggebruik? Of hoe de zorgbranches reageren op deze cijfers? Kijk dan op www.izz.nl/zorgorganisaties/zorggebruik
 
 
 
 
Volg ons via:
Facebook   Facebook
Linkedin   Linkedin
Twitter   Twitter
Contact:
IZZ
Karin van Norel
PR adviseur
T: 06-408 564 01
E: karin.vannorel@stichtingizz.nl
Stichting IZZ is in 1977 opgericht door werkgevers en werknemers in de zorg. Als belangenbehartiger van mensen in de zorg wil IZZ de gezondheid en inzetbaarheid van mensen in de zorg verbeteren. Dat doen wij met de eigen IZZ Zorgverzekering en het Gezond werken in de zorg programma. IZZ heeft ruim 410.000 leden en wordt aangestuurd door vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers in de zorg. Stichting IZZ onderzocht voor het vijfde achtereenvolgende jaar de (geanonimiseerde) gegevens van haar leden. Als belangenbehartiger onderzoekt en analyseert Stichting IZZ sinds 2012 hun zorggebruik fysiotherapie en psychische zorg. Vooral om verklarende en beïnvloedbare factoren te vinden voor de verschillen in zorggebruik. En om samen met zorgorganisaties oplossingen voor verbeteringen te ontwikkelen én uit te rollen om de gezondheid en inzetbaarheid van zorgmedewerkers te verbeteren. Voor meer informatie zie www.izz.nl/zorgorganisaties/zorggebruik

Geen berichten meer ontvangen van ons? Klik hier