31 januari 2017

17 ziekenhuizen werken samen om arbeidsbelasting op spoedeisende hulp te verminderen

Personeelstekorten, hoge werkdruk en agressie en geweld nemen toe op de Spoedeisende Hulp. Dit heeft negatieve invloed op de gezondheid en inzetbaarheid van medewerkers. Zeventien ziekenhuizen, waaronder drie academische centra, hebben de handen ineen geslagen om een oplossing hiervoor te vinden. Eind januari 2017 wordt onder leiding van Stichting IZZ een onderzoek gestart naar de oorzaak van en mogelijke oplossingen voor de problematiek rondom de psychosociale arbeidsbelasting op de SpoedEisende Hulp (SEH).

Het Amphia Ziekenhuis in Breda heeft het initiatief genomen om dit thema op te pakken. Frank Jaspers, Manager Spoedeisende Hulp, Acute Opname Afdeling Amphia: “SEH-medewerkers worden jarenlang dag in dag uit bloot gesteld aan zeer heftige indrukken en situaties; het betreft hoogopgeleide en schaarse professionals waar we zuinig op moeten zijn. Het gezamenlijk in kaart brengen van de arbeidsbelasting en het vinden van verbeteringen sluit naadloos aan bij het Gezond Werken in de Zorg programma van Stichting IZZ. Ik vind het dan ook erg positief dat we met elkaar dit onderzoek starten.”

Het onderzoek heeft als doel om de psychosociale belasting van SEH-verpleegkundigen en SEH-artsen op alle 17 ziekenhuislocaties in kaart te brengen. Door de samenwerking tussen de ziekenhuizen kan vervolgens bekeken worden welke verschillen er zijn tussen locaties en met welke oorzaken. Op basis daarvan worden oplossingen geformuleerd om de psychosociale arbeidsbelasting te verminderen. De eindresultaten van het onderzoek worden naar verwachting begin 2018 gepresenteerd.   

Voor meer informatie over het project zie www.stichtingizz.nl/seh.  

image
 
 
 
 
Volg ons via:
Facebook   Facebook
Linkedin   Linkedin
Twitter   Twitter
Contact:
Stichting IZZ
Karin van Norel
PR adviseur
T: 06-408 564 01
E: karin.vannorel@stichtingizz.nl
Stichting IZZ is een ledencollectief van werkgevers en werknemers in de zorg. Zij treedt op als belangenbehartiger namens haar leden: zorgmedewerkers met een collectieve IZZ Zorgverzekering. Stichting IZZ maakt namens het collectief afspraken over de inhoud, premie en service van de IZZ Zorgverzekering met de uitvoerend zorgverzekeraar (Coöperatie VGZ). Daarnaast zet Stichting IZZ zich in voor Gezond Werken in de Zorg. Zij doet hiervoor onderzoek, toetst praktijkoplossingen en meet het effect van investeringen in gezondheidsbeleid. Stichting IZZ werkt samen met sociale partners en zorgorganisaties en deelt haar inzichten en kennis rond gezond werken in de zorg.

Geen berichten meer ontvangen van ons? Klik hier