27 december 2017

Weinig hersteltijd en hoge werkdruk op spoedeisende hulp met weinig personeel

Onderzoek toont ernst van situatie aan: ruim een derde wil liever op zoek naar andere baan. 

Dit zijn slechts enkele resultaten uit het onderzoek naar de psychosociale arbeidsbelasting op de Spoedeisende Hulp (SEH) van 19 Nederlandse ziekenhuizen, uitgevoerd door de Universiteit Leiden in opdracht van IZZ en het Amphia Ziekenhuis. Er is sprake van een onbalans tussen de hoeveelheid werk en de psychische belasting met weinig tijd om hiervan te herstellen. 

Knelpunten: hoge werkdruk en lage personele bezetting
Veel voorkomende knelpunten zijn de werkfactoren hoge werkdruk, de lage personele bezetting en de vele agressie- en conflictsituaties. Daarnaast heerst op veel SEH’s een organisatieklimaat waarin weinig aandacht is voor psychosociale arbeidsbelasting. Dit hangt samen met gezondheidsklachten zoals burn-out (31%), slaapklachten (14%) en PTSS-klachten (14%) waar veel SEH-medewerkers mee te maken hebben. Tevens voelt ruim 40% zich emotioneel uitgeput. De verloopintentie onder SEH-medewerkers is hoog. Ruim een derde van de medewerkers zoekt liever een baan buiten het ziekenhuis, wat de huidige problematiek rondom de personele bezetting in de toekomst alleen maar vergroot.

Hoge bevlogenheid
Ruim 60% van de SEH-medewerkers geeft aan zich zeer bevlogen te voelen. Deze hoge bevlogenheid heeft echter ook een keerzijde; het risico op burn-out is hiermee vele malen hoger. Verder benoemen de medewerkers goede interne communicatie, veel onderlinge sociale steun en volop ruimte voor opleiding en ontwikkeling als positief. 

Samen werken aan oplossingen
De psychosociale arbeidsbelasting is op alle SEH-afdelingen die deelnemen aan het onderzoek hoog. Daaruit blijkt dat het een maatschappelijk probleem is en niet van 1 individueel ziekenhuis. Ook de aanwezigheid van een traumacentrum of huisartsenpost maakt nauwelijks verschil. De psychosociale arbeidsbelasting is overal hoog maar verschilt wel tussen de ziekenhuizen. Juist de verschillen bieden kansen voor oplossingen en de mogelijkheid om van elkaar te leren. Uit de resultaten komt naar voren welke werkfactoren het meest bepalend zijn. De SEH’s zijn gestart om individueel en gezamenlijk mogelijke oplossingen door te voeren die binnen hun invloedssfeer liggen. Maar om bijvoorbeeld het personeelstekort aan te pakken is meer nodig. Philip Vriend, Teamleider SEH Westfriesgasthuis: “We doen een dringende oproep aan de politiek om meer middelen vrij te maken om de personeelskrapte aan te pakken.”
image

Over het onderzoek
Onder leiding van Stichting IZZ is dit onderzoek gestart naar de oorzaak van en mogelijke oplossingen voor de problematiek rondom de psychosociale arbeidsbelasting op de SpoedEisende Hulp. In totaal nemen 19 SEH-afdelingen deel aan het onderzoek, 887 SEH-verpleegkundigen en SEH-artsen hebben de vragenlijst ingevuld. Het responspercentage is 74%. Het gehele rapport met de resultaten is te downloaden op www.izz.nl/seh.
 
 
 
 
Volg ons via:
Facebook   Facebook
Linkedin   Linkedin
Twitter   Twitter
Contact:
IZZ
Karin van Norel
PR adviseur
T: 06-408 564 01
E: karin.vannorel@stichtingizz.nl
Stichting IZZ is in 1977 opgericht door werkgevers en werknemers in de zorg. Als belangenbehartiger van mensen in de zorg wil IZZ de gezondheid en inzetbaarheid van mensen in de zorg verbeteren. Dat doen wij met de eigen IZZ Zorgverzekering en het Gezond werken in de zorg programma. IZZ heeft ruim 410.000 leden en wordt aangestuurd door vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers in de zorg. Vanuit de sectie Gezondheids, Medische, en Neuropsychologie van de Universiteit Leiden zijn dr. Margot van der Doef en Nathal de Wijn, MSc, onderzoekers op het terrein van Arbeid & Gezondheid, betrokken bij dit project. Amphia behoort tot de grootste algemene ziekenhuizen van Nederland en is één van de 28 topklinische opleidingsziekenhuizen. Naast medische topzorg behoren ook opleiding en onderzoek tot de kerntaken. Vanuit de Spoedeisende Hulp afdeling is bedrijfsmanager Frank Jaspers als initiatiefnemer bij dit project betrokken.

Geen berichten meer ontvangen van ons? Klik hier