1 oktober 2018

Zorgmedewerkers gebruiken steeds meer fysiotherapie en psychische zorg

De trend zet door: de stijging neemt per jaar sneller toe 
Uit de jaarlijkse zorggebruikanalyse van Stichting IZZ blijkt dat het zorggebruik (het gebruik van fysiotherapie en psychische zorg) van zorgmedewerkers met een collectieve IZZ Zorgverzekering in 2017 weer is gestegen. Meer zorgmedewerkers gebruikten zorg omdat zij fysieke of psychische klachten hadden die mede worden veroorzaakt door het werken in de zorg. De sinds 2014 ingezette trend van stijgend zorggebruik zet hiermee door.

Gebruik fysiotherapie gestegen naar ruim 34%
Het per­centage gebruikers van fysiotherapie in 2017 is gestegen naar ruim 34%. Dit is een toename van 8,7% vergeleken met het jaar daarvoor. Ter vergelijking, het fysiotherapiegebruik van werkend Nederland is 23%. Daarnaast gebruikte in 2017 meer dan 6% van de zorgmedewerkers psychische zorg, een stijging van 13,1%. In de analyse vergelijkt IZZ ruim 550 zorgorganisaties met elkaar. De verschillen tussen zorgorganisaties zijn groot: het fysiotherapiegebruik varieert van 12% tot 62%. En in psychische zorg loopt het gebruik uiteen van 1,5% tot 21%. Dit betekent dat het zorggebruik sterk samenhangt met de organisatie waar iemand werkt. Uit wetenschappelijk onderzoek weet IZZ dat het organisatieklimaat een bepalende en beïnvloedbare factor is om gezond en veilig werken van zorgmedewerkers te verbeteren. Medewerkers hebben daardoor minder klachten en dat leidt tot minder uitstroom en verzuim.

Samen zoeken naar oplossingen
Werkgevers en werknemers binnen IZZ volgen vanuit gemeenschappelijk belang nauwgezet de ontwikkelingen rondom het zorggebruik: “We hebben met veel uitdagingen te maken, de krapte op de arbeidsmarkt en toenemende werkdruk spelen allemaal een rol. Wat we gelukkig ook zien uit de zorggebruikanalyse is dat er zorgorganisaties zijn waar zorgmedewerkers al 5 jaar op rij weinig zorg gebruiken. Uit IZZ onderzoek is gebleken dat veel van deze organisaties een gezond organisatieklimaat hebben. Het is interessant om te kijken hoe deze organisaties dit realiseren en gezamenlijk, met werkgevers en werknemers, naar oplossingen te zoeken.”

Zorggebruik als belangrijke gezondheidsindicator
Het zorggebruikpercentage geeft inzicht in de gezondheid van een organisatie en in de arbeidsomstandigheden waarin zorgmedewerkers werken. Een hoger zorggebruik kent een duidelijk verband met de uitstroom van medewerkers en een hoger aantal patiëntgebonden vacatures. Naast verzuimcijfers en medewerkerstevredenheid is zorggebruik hiermee een belangrijke gezondheidsindicator voor een organisatie. Een indicator die uitnodigt tot een verdere analyse van het zorggebruik binnen de eigen organisatie. Zeker gezien de huidige krapte op de arbeidsmarkt.
Zorggebruik 2017.jpg
444.94 KB
Zorggebruikcijfers op digitaal dashboard
Dit jaar werkt IZZ voor het eerst met een digitaal dashboard waarop het werkgerelateerde zorggebruik van de afgelopen vijf jaar te zien is. Op dit dasboard worden de zorggebruikcijfers van de gehele zorgsector en per branche inzichtelijk gemaakt. Kijk voor meer informatie en de cijfers op www.izz.nl/dashboard.
 
 
 
 
Volg ons via:
Facebook   Facebook
Linkedin   Linkedin
Twitter   Twitter
Contact:
IZZ
Karin van Norel
PR adviseur
T: 06-408 564 01
E: karin.vannorel@stichtingizz.nl
Stichting IZZ is in 1977 opgericht door werkgevers en werknemers in de zorg. Als belangenbehartiger van mensen in de zorg wil IZZ de gezondheid en inzetbaarheid van mensen in de zorg verbeteren. Dat doen wij met de eigen IZZ Zorgverzekering en het Gezond werken in de zorg programma. IZZ heeft ruim 410.000 leden en wordt aangestuurd door vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers in de zorg.

Geen berichten meer ontvangen van ons? Klik hier