Dit is een Smart.pr social media release. Meer informatie…

Megawet in wording uit de luwte

Eerste Kamer verheugd met ontvangst eerste exemplaar congresbundel

PERSBERICHT, 24 november 2015

 

‘Megawet in wording uit de luwte’. Dát is de titel van een publicatie van de VVM over de Omgevingswet. Het eerste exemplaar is vandaag in ontvangst genomen door  senator Esther-Mirjam Sent, voorzitter van de Eerste Kamercommissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening.

 

De Omgevingswet staat steeds meer in de belangstelling. Dat bleek eens te meer tijdens de met ruim 300 deelnemers uitverkochte Dag van de Omgevingswet op 1 oktober 2015. De publicatie vormt de weerslag van hetgeen tijdens de conferentie naar voren is gebracht. In het plenair programma en de 26 deelsessies van de conferentie zijn alle aspecten van de Omgevingswet aan de orde gebracht.

 

De Eerste Kamercommissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening ontving op 24 november vertegenwoordigers van de VVM en haar samenwerkingspartners, Provincie Zuid-Holland, Koninklijk Nederlands Waternetwerk, Vereniging voor Milieurecht, Vereniging Bouw- & Woningtoezicht Nederland, Provero, Jong Leefomgeving en Platform 31, om de congresbundel in ontvangst te nemen.

 

Rachel Heijne, directeur van de VVM, geeft aan dat integraliteit een essentieel onderdeel van de wet is. Daarom is het zo waardevol dat de VVM deze dag met zeven partners organiseert, omdat we op die manier zeker weten dat alle aspecten van de Omgevingswet aan de orde komen.

Jos Dolstra, voorzitter van de organiserende sectie Milieurecht en Praktijk wees er op dat dit alweer de vierde editie van de Dag van de Omgevingswet betrof, dé manier om het werkveld mee te nemen in de ontwikkelingen rondom de Omgevingswet. De congresbundel omvat de hoofdpunten van de discussie tijdens de dag, waarbij zowel kansen als risico’s worden gezien. Hij hoopt dat de congresbundel net als eerdere edities weer bijdraagt aan de discussie.

 

‘Megawet in wording uit de luwte’ biedt een schat aan informatie over de Omgevingswet en voorziet hetgeen nu op tafel ligt waar nodig van kritische kanttekeningen. Met de uitgave beoogt de VVM het milieugehalte van de wet op een zo hoog mogelijk plan te brengen. Het aanbieden van de publicatie aan de voorzitter van de Eerste Kamercommissie is dan ook niet zonder reden. De behandeling door de Kamer is binnenkort de laatste mogelijkheid om onderbelichte aspecten bij te schaven.

 

De VVM-publicatie kost € 8,50 (incl. verzendkosten) is per mail bestellen: bureau@vvm.info o.v.v. ‘Omgevingswet’. Download de publicatie via vvm.info.

 

Commissievoorzitter Esther-Mirjam Sent ontvangt uit handen van Jos Dolstra en Rachel Heijne het 1e exemplaar van de publicatie over de Omgevingswet

 


Utrecht

Contactpersoon

VVM netwerk van milieuprofessionals
030 232 29 89